Roczniki CZASOPISMA PSYCHOLOGICZNEGO

CZASOPISMO PSYCHOLOGICZNE, Tom 17, Nr 2, 2011, strona 251

Polska adaptacja Portretowego Kwestionariusza Wartości Shaloma Schwartza

Zbigniew Zaleski, Jan Cieciuch
Katolicki Uniwersytet Lubelski, Lublin, Polska

The polish adaptation of Shalom Schwartz’s Portrait Value Questionnaire (PVQ)
The authors present the theoretical basis of the PVQ and psychometric features of its Polish adaptation. The questionnaire measures 10 types of values as the elements of a circle structure. It consists of 40 short descriptions of people and studentss are asked to indicate their alikeness to the person in each description. The presented data come from 1078 Polish subjects. The validity and reliability parameters, comparable to those from other countries, allow for considering the PVQ as a good tool for individual and group research.

Artykuł jest omówieniem podstaw teoretycznych Portretowego Kwestionariusza Wartości (Portrait Value Questionnaire) S. Schwartza oraz właściwości psychometrycznych jego polskiej adaptacji. Kwestionariusz służy do pomiaru 10 typów wartości: przystosowanie, tradycja, życzliwość, uniwersalizm, kierowanie sobą, stymulacja, hedonizm, osiągnięcia, władza oraz bezpieczeństwo, jako elementów struktury kołowej w opracowanej przez Schwartza teorii. Narzędzie składa się z 40 krótkich opisów ludzi a respondenci szacują ich podobieństwo do siebie. Prezentowane badania adaptacyjne wykonano w grupie 1078 Polaków. Zarówno uzyskane wskaźniki rzetelności jak i oszacowania trafności pozwalają uznać PVQ za dobre narzędzie do naukowych badań i są porównywalne z publikowanymi w literaturze doniesieniami z innych krajów. PVQ został przetłumaczony na kilkadziesiąt języków I jest często używany w międzynarodowych programach badawczych. Jego skrócona wersja jest wykorzystywana w kolejnych edycjach Europejskiego Sondaży Społecznego.

Aktualności i zapowiedzi

Najnowszy numer (tom 19)

 

tagi: psychologia Poznań, Czasopismo Psychologiczne, Stowarzyszenie Psychologia i Architektura

© 2010 WSZYSTKIE PRAWA ZASTRZEŻONE projekt i realizacja KSIstudio