PSYCHOLOGIA SĄDOWA, PRAWA I PENITENCJARNA

Tytuł : Dalsza walidacja Skali Proaktywności w Izolacji Więziennej (SPIW15)
Autor : Bartosz Kwiatkowski

Tytuł : Indywidualne i sytuacyjne korelaty depresji u osób odbywających karę pozbawienia wolności
Autor : Magdalena Rode, Angelika Krawczyk

Tytuł : Inteligencja emocjonalna sprawców przestępstw przeciwko mieniu
Autor : Przemysław Piotrowski, Bożena Gulla, Mieczysław Jaskułowski

Tytuł : Proaktywność osadzonych a ich nadzieja na sukces i lęk przed przyszłością
Autor : Małgorzata Wysocka-Pleczyk, Kinga Tucholska

Tytuł : Temperamentalne uwarunkowania i konsekwencje zespołu zależności alkoholowej
Autor : Paweł Izdebski, Aleksandra Pauszek

Tytuł : Kontrowersyjna dychotomia. Agresja wroga, agresja instrumentalna i zastosowanie reversal theory M.J. Aptera do analizy przestępczości
Autor : Przemysław Piotrowski

Tytuł : Wstępna charakterystyka psychometryczna Skali Proaktywności w Izolacji Więziennej (SPIW)
Autor : Bartosz Kwiatkowski, Augustyn Bańka

Tytuł : Jak psychologowie oceniają wiarygodność zeznań świadków?
Autor : Mirosław Draheim

Tytuł : Mechanizmy agresji zabójców
Autor : Anna Wolska