Roczniki CZASOPISMA

Spis artykułów

Lp.autor / tytuł
1Ida Kurcz Teoria Profesora Tadeusza Tomaszewskiego po latach - Wprowadzenie
2Zofia Ratajczak Aktywność człowieka. Ewolucja poglądów Tadeusza Tomaszewskiego na przedmiot psychologii
3Janusz Reykowski O dwóch rodzajach mechanizmów motywacyjnych. Koncepcja psychologii według Tadeusza Tomaszewskiego
4Barbara Bokus,Mikołaj Hernik Pojęcie ZAMIARU z perspektywy badań nad rozwojem poznawczym
5Wiesław Łukaszewski Koncepcje sytuacji trudnych: krok naprzód,czy krok wstecz?
6Maria Materska Pojęcie czynności odnalezione: w przebraniu, między wierszami, w domyśle, na marginesie ...
7Barbara Harwas-Napierała Dojrzałość osobowa dorosłych jako czynnik chroniący rodzinę
8Maria Rozwadowska Kto rządzi we współczesnych bliskich związkach? Ocena decyzyjności partnerów w różnych sferach wspólnego życia
9Zofia Dołęga, Tomasz Irzyniec Rola kontekstu społecznego w atypowym rozwoju dziewcząt i kobiet z zespołem Turnera
10Anna Warchala, Irena Krupka-Matuszczyk Konsekwencje utraty sensu życia
11Aleksander Hauziński Preferencje wartości w mapowaniu kariery zawodowej w przestrzeni społecznej
12Augustyn Bańka Intencjonalne konstruowanie przyszłości i wyprzedzające realizowanie celów: walidacja Skali Proaktywności Ogólnej